Voortleven door nalaten

Via een nalatenschap kunt u – op uw eigen manier – bijdragen aan de missie van ReumaNederland. In uw testament kunt verwoorden op welke manier ú wil nalaten. Voor advies en met vragen kunt u terecht bij ons Servicebureau Schenken en Nalaten.

Een gift in uw testament – hoe werkt dat?

  • Legaat

    Een legaat is een vastgesteld bedrag of een (onroerend) goed (sieraad, huis, kunstwerk) dat u aan een persoon of organisatie nalaat. U kunt ook meerdere legaten opnemen in uw testament. Als u een legaat opneemt, wordt dit eerst afgetrokken van uw totale nalatenschap. Het restant van uw nalatenschap wordt verdeeld onder uw overige erfgenamen. Een legaat is ook geschikt voor het geven van kleinere bedragen.

  • Erfstelling

    Een erfstelling is een vast deel of percentage van uw vermogen dat aan een of meerdere erfgenamen wordt toegewezen. Als u ReumaNederland als een erfgenaam opneemt in uw testament krijgt het fonds na aftrek van de legaten en na aftrek van alle kosten (bijvoorbeeld nog te betalen rekeningen, de kosten van de uitvaart, eventuele belastingschuld) het procentuele aandeel dat u aan ReumaNederland heeft toegekend. U kunt ReumaNederland met andere personen of met andere goede doelen opnemen, of als enig erfgenaam. U kunt het ook zo regelen dat pas na het overlijden van uw partner ReumaNederland begunstigde wordt. Uw partner hoeft dan niets te regelen.

  • Uw inboedel of woning

    Als een nalatenschap (ook) uit goederen bestaat, zullen deze worden verkocht. Zoals u zult begrijpen, kan ReumaNederland geen schilderijen, beelden, sieraden of huizen in bezit houden. Wij schakelen een makelaar in als uw woning deel uit maakt van de nalatenschap. Bij een reëel bod zal op advies van de makelaar goedkeuring worden gegeven voor verkoop. Erft ReumaNederland met anderen het huis, dan zal er altijd eerst overleg zijn en in gezamenlijkheid over de verkoop beslist worden. Sieraden, kunstwerken en (overige) inboedelgoederen worden geveild via erkende kanalen en de opbrengst daarvan wordt besteed aan de doelstellingen van ReumaNederland.

Wij geven informatie en reiken de helpende hand als mensen meer willen weten over de mogelijkheden voor nalaten aan ReumaNederland. Wij waarderen zeer het vertrouwen dat men ons geeft door ReumaNederland in het testament te noemen. Het Servicebureau Schenken en Nalaten is ook het aanspreekpunt voor iedereen die bij de afwikkeling van een erfenis is betrokken.
mr. Jeroen van Dijke, notarieel jurist bij ReumaNederland
Foto van mr. Jeroen van Dijke, notarieel jurist bij ReumaNederland

Vastleggen van uw wensen

Wilt u nalaten aan ReumaNederland, dan moet u dat vastleggen in een testament. Hiervoor heeft u een notaris nodig. Dit kan uw eigen notaris zijn, maar het Servicebureau Schenken en Nalaten kan u ook helpen om een notaris in uw omgeving te vinden. Het bedrag en/of de (onroerende) goederen die u nalaat, komen geheel ten goede aan ReumaNederland. Wij zijn door de Belastingdienst ANBI-erkend en dus vrijgesteld van belasting.

ReumaNederland wordt door de Belastingdienst nooit aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden. U hoeft zich daarover dus geen zorgen te maken. Het is in de wet geregeld dat goede doelen met een ANBI-status een nalatenschap ‘beneficiair‘ moeten aanvaarden. Dit betekent dat het goede doel niet aansprakelijk is voor een eventuele negatieve nalatenschap. Dat geeft u de zekerheid dat u geen lasten nalaat.

Wilt u meer weten?

Een nalatenschap regelen, moet zorgvuldig gebeuren. Het is belangrijk te weten wat de mogelijkheden zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Servicebureau Schenken en Nalaten. U kunt ook terecht voor een persoonlijk advies of u kunt de brochure Nalaten downloaden met alle informatie over nalaten aan ReumaNederland.

Servicebureau Schenken en Nalaten

Mr. Jeroen van Dijke, Notarieel jurist Servicebureau Schenken en Nalaten
Telefoon: 020 – 589 64 50
of e-mail: [email protected]

Nuttige informatie

Stichting ReumaNederland
KvK-registratienummer: 40408531
RSIN: 002708425
Admiraal Helfrichstraat 1 – 1056 AA Amsterdam
Postbus 59091 – 1040 KB Amsterdam