ReumaNederland maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid binnen de verenigingen voor bijvoorbeeld voorlichting over een specifieke aandoening. Daarnaast worden afspraken gemaakt over verschillende activiteiten van de patiëntenvereniging en de financiering daarvan. Zo versterken de organisaties elkaar in hun gezamenlijke doel: een beter leven met reuma. We werken samen met de volgende landelijke patiëntenverenigingen: