Jaarlijks legt ReumaNederland verantwoording af over de inkomsten, de bestedingen en de resultaten die bereikt zijn. Het jaarverslag van ReumaNederland verschijnt nadat de accountant de jaarrekening heeft gecontroleerd en de Raad van Toezicht de jaarrekening en het jaarverslag heeft goedgekeurd.

Bekijk ons jaarverslag van 2023.