De meest gestelde vragen aan ReumaNederland hebben wij voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet tussen? Wij helpen je graag verder, neem je hiervoor contact met ons op.

 • Kan ik lid worden van ReumaNederland?

  ReumaNederland heeft geen individuele leden. Je kunt dus geen lid worden, wel donateur, collectant en ervaringsdeskundige. Kijk hier hoe je kunt helpen met geld, tijd of ervaring. Als je zelf reuma hebt, kun je lid worden van een reumapatiëntenvereniging bij jou in de buurt.

 • Is ReumaNederland CBF-Erkend en wat houdt dat in?

  Jazeker, ReumaNederland draagt sinds 1997 het CBF-Keur: het keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. Sinds 2016 is dit keurmerk gewijzigd in een erkenningsregeling. Vanaf dat moment is ReumaNederland erkend als goed doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de organisatie die toeziet op verantwoorde werving en besteding van fondsen. Hieraan zien donateurs dat het geld dat zij aan ReumaNederland doneren goed besteed is. Zo mogen we niet meer dan 25% van onze inkomsten besteden aan fondsenwerving. ReumaNederland zit ruim onder die norm met 16,9% (jaarverslag 2019).

 • Hoe kan ik geld overmaken naar ReumaNederland

  Je kunt ReumaNederland steunen door geld over te maken naar: NL64ABNA 0433 533 633, t.n.v. St. ReumaNederland, Amsterdam via een eenmalige gift via iDEAL of een machtiging. Daarmee steun je de strijd tegen reuma. Met vaste inkomsten kan ReumaNederland reumaonderzoek goed plannen, nu én in de toekomst.

  Giften op ons oude rekeningnummer (NL86RABO 0123 0400 00, t.n.v. St. ReumaNederland, Amsterdam) worden gewoon door de bank verwerkt.

 • Hoe kan ik een brochure bestellen over reuma of een reumatische aandoening?

  Je kunt alle relevante informatie over reuma en leven met reuma online op de website lezen. Op deze manier kunnen wij de informatie snel actualiseren en ben je altijd verzekerd van de meest recente, up-to-date informatie. Het bestellen van een brochure is daarom niet meer mogelijk.

  Het is heel eenvoudig om op de informatiepagina´s de teksten uit te printen, door te sturen naar jezelf of een bekende (bijvoorbeeld via e-mail), of als pdf te downloaden. Hiervoor klik je links van de teksten op de iconen:

 • Hoe komt ReumaNederland aan mijn adres voor de post die ik krijg?

  ReumaNederland registreert je contactgegevens als je je via onze website hebt aangemeld als donateur, vrijwilliger of ontvanger van de e-mailnieuwsbrief. Je kunt je gegevens altijd wijzigen of laten weten minder of niet meer benaderd te willen worden. Kijk daarvoor bij de informatie voor donateurs of vrijwilligers.

 • ReumaNederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wat is dat?

  De Belastingdienst heeft ReumaNederland aangewezen en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs gebruik kunnen maken van belastingvoordeel; een deel van de gift kan men via de belasting terugkrijgen. De hoogte van het aftrekbare bedrag is afhankelijk van het inkomen. ReumaNederland hoeft bij betalingen aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen.

 • Hoe kan ik een klacht of opmerking over ReumaNederland indienen?

  Meer informatie over het doorgeven van je klacht of opmerking over ReumaNederland vind je hier.

 • Wat verdient de directeur van ReumaNederland?

  Wij krijgen soms vragen over het salaris van onze algemeen directeur. Dat begrijpen wij en daar zijn wij ook open in. Sinds 1 januari 2020 is Jan-Willem Förch de bestuurder/algemeen directeur van ReumaNederland. Jan-Willem Förch ontvangt voor zijn werk een bruto jaarsalaris van € 147.000 (dat is inclusief 8% vakantiegeld). Hij heeft geen bonus- of (auto)leaseregeling.

  De bestuurder/algemeen directeur draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van onze organisatie. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het salaris van de bestuurder wordt vastgesteld door onze Raad van Toezicht. Het voldoet aan alle regels van de overheid en de branche. Dit zijn de CBF-Erkenning, de Balkenende-norm/WNT-norm en de norm van de brancheorganisatie, Goede Doelen Nederland. Deze normen houden rekening met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. Het brutosalaris van Jan-Willem valt ruim binnen deze normen.

  ReumaNederland is een belangrijke en ambitieuze maatschappelijke organisatie. Meer dan 2 miljoen mensen ervaren dagelijks de rem van reuma op hun leven. En het is onze ambitie om die rem te laten verdwijnen. Daar werken wij aan met ongeveer 50 betaalde medewerkers, ruim 127.000 donateurs, ruim 40.000 vrijwilligers voor de collecte, 200 ervaringsdeskundigen, jaarlijks bijna 15 miljoen euro aan inkomen en een zeer brede en nauwe kring van cruciale relaties zoals behandelaars; onderzoekers in binnen- en buitenland, overheden; zorgverzekeraars en andere partijen in het reumaveld.

  De bestuurder/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat er vanuit de organisatie gebeurt, inclusief de correcte en zorgvuldige besteding van onze inkomsten. In 2019 (meest recente jaarverslag) werd van iedere euro 82 cent besteed aan het realiseren van onze doelen en ambities. 18 cent werden besteed aan kosten om dat mogelijk te maken, zoals fondsenwerving, financiële zaken en de bedrijfsvoering.